Barion Pixel

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a .upino-shop.hu webáruházat üzemeltető Farkas Andor Mihály egyéni vállalkozó (2112 Veresegyház, Szánkózó utca 16., adószám: 56458877-2-33.), mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: az a jogi személy, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A lupino-shop.hu oldalt látogatók, az oldalon vásárlók számára a Farkas Andor Mihály egyéni vállalkozó (2112 Veresegyház, Szánkózó utca 16., adószám: 56458877-2-33).

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 
Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (https://lupino-shop.hu) egyedileg tervezett terméket hoz létre, regisztrál, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol.

Az Adatkezelés célja

1.     Az Adatkezelő célja, hogy a https://lupono-shop.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói:

o    Saját elképzeléseik szerinti bögréket, pólókat, ajándéktárgyakat tervezzenek, vagy válasszanak a mások által tervezett publikus termékek közül.

o    Az általuk elkészített egyedi minta, szöveggel ellátott termékeket megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

o    Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő.

o    a Felhasználók által tervezett termékeket a regisztrációt követően a Felhasználók később is megtekinthessék és megvásárolhassák, a korábbi vásárlásaikat megtekinthessék.

o    A Felhasználók nyilatkozzanak az általuk a tervezésnél használt képek használatának jogszerűségéről.

2.     Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki.

3.     Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kéri regisztráció alkalmával, illetve az adatok megerősítését kérheti a regisztráció nélkül leadott rendelés teljesítése érdekében.

A kezelt Személyes adatok köre

1.     Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri:

o    Regisztráció és hírlevélre feliratkozás esetén: Név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, cím adatok.

o    Vásárlás esetén: Számlázási és szállításinév, cím adatok, e-mail cím, telefonszám.

o    E-mail küldése esetén: a küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok

o    Űrlap kitöltése esetén: név, cégnév, e-mail, telefonszám

 

Az Adatkezelés időtartama

1.     Regisztráció esetén

A https://lupino-shop.hu oldalon regisztrált felhasználók Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztrációt nem törli a honlapon, vagy e-mailben nem kéri a regisztráció törlését. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

1.     Hírlevél feliratkozás esetén

A Hírlevélre történt feliratkozás Személyes adatai mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről.

A leiratkozás e-mailben kérhető az admin@lupino-shop címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről.

1.     Vásárlás esetén

A https://lupino-shop.hu oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Név, születési dátum, számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, ami jelenleg 5+1 év, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Bankkártya adatokat nem tárolunk, így természetesen nem is őrizzük meg azokat.

A lupino-shop székhelyén áruátvételkor kért aláírást a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg a 5 év.

1.     E-mail küldése, Űrlap kitöltése esetén

A mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

 

LOTTE Kft. (GLS futárszolgálat)

1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

Csomagszállítás

 

 

Packeta Hungary Kft.

1044 Budapest, Ezred utca 1-3 B2/11. ép.

Csomagszállítás

 

PrestaShop

12 rue d’Amsterdam 75009 Paris, France.

Adatbázis kezelés, WEB szolgáltatás

 

webparadicsom

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

A beérkező e-mailek elsődleges fogadása E-mail kapcsolattartás, hírlevél küldés

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7.

Számlázás

 

Barion Payment Inc.

Budapest, Infopark stny. 1, 1117

Fizetési kapcsolat szolgáltatás (Payment gateway)

 

A webhely a Barion Pixelt használja, és adatokat küld a Barionnak.

Az Elfogadás / OK gombra kattintva az ügyfél elfogadja a Barion Pixel által használt sütiket is,

és ezzel egyidejűleg elküldjük a Barion Pixel hozzájárulási eseményét 

Hirdetések használata

A lupino-shop.hu webáruházat üzemeltető Farkas Andor Mihály egyéni vállalkozó az interneten feladott hirdetései során felhasználja az internetes felhasználók más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben:

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

Hirdetés

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Hirdetés

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

1.     Tájékoztatás joga

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére (Farkas Andor Mihály egyéni vállalkozó (2112 Veresegyház, Szánkózó utca 16., adószám: 56458877-2-33.) küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az admin@lupino-shop.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.

1.     Helyesbítés joga

A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető a regisztrált adatokkal való bejelentkezés után a személyes profilban, vagy az admin@lupino-shop.hu e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető.

Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az admin@lupino-shop.hu címre kell elküldeni.

1.     Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait.

1.     Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére (Farkas Andor Mihály egyéni vállalkozó (2112 Veresegyház, Szánkózó utca 16., adószám: 56458877-2-33.) két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az admin@lupino-shop.hu címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását.

Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

1.     Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, az Infotv., valamint a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu/ )

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keresse az admin@lupino-shop.hu e-mail címünket, vagy hívja telefonszámunkat +3630/242-9350

Veresegyház, 2021. február 15. napján.

Farkas Andor Mihály
egyéni vállalkozó

Jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem, és azokat elfogadom.